NAPREDNI ALAT ZA OBRAZOVANJE

NAPREDNI ALAT ZA OBRAZOVANJE

Točnost prave ljudske anatomije i količina kliničkih primjera su jedinstveni aspekti Anatomage stola. U komabinaciji sa snažnim hardverom i softverom, proizvod nudi tehnologiju bez presedana za medicinsko oobrazovanje. Studenti su motivirani i lako usvajaju znanja o ljudskoj anatomiji putem 3D tehnologije.

TEHNIČKI SHOWCASE

Anataomage Stol sadrži vrlo naprednu tehnologiju koja privlači pozornost posjetitelja, studenata i fakultetskog osoblja.Proizvod će brzo postati tehnološki središnji dio Vaše ustanove bez kojeg će biti nezamislivo raditi.

PREGLED KLINIČKE NJEGE

Stol se ne koristi samo za obrazovanje iz područja anatomije. Anatomage stol je odobren od strane FDA, Američke agencija za primjenu uređaja u medicinskoj dijagnostici, kao i u kliničkoj uporabi. Može se koristiti kao moćna radiološka radna stanica te kao alat za pregled kirurških slučajeva, konzultacije s pacijentima i medicinsko istraživanje.

POTPUNA ZAMJENA ZA LABOS

Anatomage Stol dovoljan je da pokrije sva područja iz ljudske anatomije. Visoka preciznost i bogat sadržaj nude izvrsnu zamjenu za tradicionalnu disekciju temeljenu na truplima. Budući da podaci čuvaju realnu boju pacijenta i oblik tijela i organa, Stol je učinkovitiji od balzamiranog trupla upravo zbog realnog prikaza boja krvožilnog sustava te ljudskih organa.

LABOS PREGLED- PRIJE I POSLIJE

Anatomage Table se može koristiti zajedno s postojećim leševima te se disekcija može odvijati simultano. Sa svojim obilježjima segmentacije, svaka se anatomaksa struktura može odvojiti. Postojeći leševi mogu biti skenirani CT uređajem te pregledani na Stolu što omogućava studentima pregled virtualnog i stvarnog tijela istovremeno.

FOKUSNA TOČKA

Anatomage Stol privlači pozornost svojom naprednom tehnologijom te mogućnostima koje nudi u svrhu predavanja i obrazovanja ljudske anatomije. Njegovo interaktivno sučelje dopušta svakome da pobliže istraži ljudsku anatomiju.

PREDAVANJE

Stol se može koristiti tijekom predavanja jer se može povezati projektorima ne velike ekrane. Predavači mogu stvarati i demonstrirati proceduralni materijal te učiniti predavanja dinamičnim i zanimljivijim nego do sada. Snimke i video isječci mogu biti spremljeni i pripremljeni za studente kao materijal za predavanje. Izvođenje cjelovitog predavanja uz stol pretvara se u visokokvalitetno i zabavno predavanje.

LABOS PREGLED- PRIJE I POSLIJE

Anatomage Table se može koristiti zajedno s postojećim leševima te se disekcija može odvijati simultano. Sa svojim obilježjima segmentacije, svaka se anatomaksa struktura može odvojiti. Postojeći leševi mogu biti skenirani CT uređajem te pregledani na Stolu što omogućava studentima pregled virtualnog i stvarnog tijela istovremeno.

ANOTACIJE

Više od 2300 struktura ljudske anatomije je potpuno označeno i za muške i ženske virtualne leševe. Korisnici mogu istraživati tijela te pritom dotaknuti dio tijela, a ime anatomskog područja prikazati će se na ekranu. Korisnici također mogu ukloniti i dobiti ime pojedinačnih struktura istovremeno, a mogu i locirati određene strukture anatomije. Interaktivna karta anatomije čine Stol učinkovitim anatomskim referentim rješenjem.

KVIZNI MODALITET

Materijali za kvizove i vježbe mogu se izdraditi na Stolu. Predavači mogu staviti numerirane igle i druge modele na virtualne leševe na kojima se nalaze pitanja za studente. Kvizni modalitet omogućuje predavačima i profesorima da zaključuju specifične alate tako da studenti imaju ograničen pristup anotacijama tijekom ispitivanja. Kvizni modalitet može biti zaštićen lozinkom kako bi se osiguralo da studenti ne mogu pogledati pitanja i odgovore prije ispitivanja.

EKKRAN PRIRODNE VELIČINE

Stol svojim dimenzijama i naliku operacijskom stolu omogućuje prikaz anatomije u pravoj veličini što pomaže studentima pri percepciji stvarnog pacijenta koji leži na krevetu,  pomažući povezati anatomiju sa predavanja sa stvarnim događajem liječenja pacijanata.Stol je učinkoviti alat za obrazovanje studentima koji će služiti u zdravstvu.

Kontaktirajte nas

Za bilo kakvu pomoć ili upite o proizvodu, molimo da nam se obratite i mi ćemo vam rado pomoći.